Projecte Agatha

Autisme: trenquem el silenci amb la poesia


Deixa un comentari

Homenatge a Joana Raspall

ImageI la mare mira al cel

– Mare, què vol dir, Nadal?
(A la boca, ni una engruna…)
– Mare, què vol dir, la pau?
(A l’entorn, tot foc i runa…)
– Mare, on són els ho
mes bons?
(Es barallen com les feres…)
– Mare, per què no respons?
(Prou paraules mentideres!)

I la mare mira al cel
(bombarders en lloc d’Estel)
tot cercant la llum més alta.
Li fa un bes a cada galta
i, voltats de tant de mal,
fill i mare són Nadal.
DESCANSI EN PAU…